Logika kompozycji i żarliwość barwy. Tak to jakoś miało być.