czarno i miedziano, bo korcą mnie najróżniejsze kombinacje

PB083997