orka na ugorze, w rzeczywistości małe, delikatne i bizuteryjne

P2045090