Kolczyki Almeria
oksydowana miedź, wałeczki jaspisu

almeria1